Dagbesteding
Wilt u uw dag zinvol besteden en in contact komen met andere mensen? Overweeg dan gebruik te maken van onze dagbesteding. Dit biedt niet alleen een waardevolle invulling van uw dag, maar voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorger(s). Wij bieden een uitgebreid programma met diverse activiteiten:

•  Ontspanningsactiviteiten
•  Creatief (bloemschikken/handwerken)
•  Bewegingsoefeningen
•  Gezamenlijke spelletjes
•  Dagelijks een gevarieerd aanbod van verse maaltijden
•  Individuele spelletjes 

Begeleiding
Wanneer een cliënt een indicatie krijgt voor individuele begeleiding wordt er zorgvuldig onderzocht welke ondersteuning nodig is. Dit kan sterk variëren per cliënt en is afhankelijk van de persoonlijke (leef)situatie. De werkzaamheden die wij kunnen uitvoeren zijn onder andere:

 • Ondersteuning bij thuisadminestratie/financiën
 • Hulp bij het op orde houden en het leren verwerken van post/brieven en mailbox
 • Voorlichting en instructie geven waarbij nodig
 • Het (leren) omgaan/contacteren van instanties
 • Begeleiding bij (medische) afspraken
 • Planning van dagelijkse activiteiten
 • Ondersteuning bij het onderhouden van sociale contacten

Onze diensten kunnen worden vergoed vanuit de WMO. Hiervoor heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Wij leveren onze diensten in Hoogeveen, De Wolden en Meppel. Voor vragen en meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.