Missie
Samen Uniek biedt voornamelijk ondersteuning aan mensen met een Armeense achtergrond. Wij hebben als doel dat de mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door dagbesteding te bieden en zo nodig individuele begeleiding bij de mensen thuis. Zo is er van alle kanten ondersteuning mogelijk terwijl een cliënt in een veilig en vertrouwde thuis omgeving blijft wonen.

Samen Uniek richt zich voornamelijk op cliënten met een traumatische verleden, cliënten die in een sociaal isolement terecht zijn gekomen en daardoor moeilijk de deur uit kunnen en mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Om binnen Samen Uniek een plekje te kunnen krijgen is het van belang dat een cliënt past binnen de huidige cliëntengroep, daarbij wordt gekeken naar het leefklimaat op de locatie.

Visie
Samen Uniek werkt cliëntgericht, wij kijken naar persoonlijke behoeften, problemen, mogelijkheden en oplossingen. Vanuit daar stellen wij een plan op.
De dagbesteding locatie is een unieke plek waar iedereen zich veilig kan gaan vermaken en afleiding kan hebben. Wij zijn flexibel en bieden persoonlijk aandacht. Eventueel schakelen wij andere disciplines in wanneer dit nodig is.

Door het krijgen van individuele begeleiding ervaren de cliënten geen problemen op het gebied van thuisadministratie en hebben zij meer structuur in het leven. Er is werkelijk persoonlijk aandacht en wordt onderzocht wat voor ondersteuning allemaal essentieel is zodat een cliënt (geestelijk) prettig kan leven. Wij bieden ook dagbesteding en individuele begeleiding om mantelzorgers te ontlasten.